Ook veel krijgsmachtonderdelen hadden eigen muziekkorpsen.
Uit deze traditie ontstonden internationaal befaamde gezelschappen
als de Koninklijke Marinierskapel.

 

Bazuinblazer van het muziekkorps ECB,
de bedrijfsfanfare van de sigarenfabriek
E. Goutmy & Baar in 's-Hertogenbosch,
een opname uit 1911

 

Hout- en koperblazers op het strand van Zandvoort.

 

Het muziekkorps EGB
compleet opgesteld voor de ingang van de fabriek.
Alle klassieke attributen zijn aanwezig:
de tamboer-majoor, het vaandel,
de grote en de kleine trommen, het koperwerk
en, geheel rechts, de trotse dirigent.

 

HARMONIE EN FANFARE

 

 

 

Harmonieën en fanfares speelden rond de eeuwwisseling
een belangrijke rol in het volksleven, vooral op het platteland.
In tal van dorpen waren er meer dan één (hetgeen niet zelden tot vetes leidde).

In veel dorpen stonden muziekkiosken waarin het gezelschap drukbezochte zomeravondconcerten gaf:
veel marsen als het om een fanfare ging, populaire opera-ouvertures en Weense walsen bij een harmonie die doorgaans
over een rijker geschakeerd instrumentarium beschikte.

 

naar inhoud 1900 naar index