In scène gezette opname na een Kindsheidsoptocht in Roermond:
een als missiebisschop verklede jongen zegent een Chinees heidentje.

 

Zo zag de staart van een Kindsheidsoptocht er door de bank genomen uit.
Nadat alle verklede kinderen waren gepasseerd,
kwamen de bloemenstrooiende bruidjes,
de vaandeldragers en de misdienaar en tot slot,
onder een baldakijn, de dorpspastoor met het 'Allerheiligste':
de geconsacreerde hostie in een monstrans.

 

Een groep Limburgse kinderen
die in 1910 deelnam aan een Kindsheidsoptocht,
in dit geval verkleed als Chinezen.
De jongens hadden een aangeplakte staart in het haar,
de meisjes droegen een waaier mee.


Op de duur slopen in de populaire Kindsheidsoptochten
ook elementen binnen die met de oorspronkelijke opzet
- steun aan de missie -
niet zoveel meer te maken hadden,
maar wél pasten in de katholieke geloofsbelevenis.
Voorbeeld ervan is deze foto:
twee kinderen die respectievelijk de heilige Antonius en de heilige Theresia
van het Kindje Jezus uitbeelden.

 

ROOMS LEVEN

 

Rond 1900 was er veel aandacht voor
de Heilige Kindsheid, een pauselijk missiegenootschap dat ooit door particulieren was opgezet, maar later
de steun kreeg van de paus en uiteindelijk onder leiding werd gesteld van de Heilige Congregatie der Propaganda.

Doel ervan: kinderen tot 13 jaar op te wekken tot gebed en het geven van aalmoezen ten bate van de katholieke missie in verre landen.
In het zuiden van Nederland werden jaarlijks Kindsheidsoptochten gehouden.


 

naar inhoud 1900 naar index