OORLOGSVLOOT


De eerste Nederlandse onderzeeboot, de 'Luctor et Emergo',
werd op particulier initiatief gebouwd op een scheepswerf in Vlissingen.
Pas nadat het scheepje gereed was, werd het in 1906 overgenomen
door de Koninklijke Marine en omgedoopt in Hr. Ms. 01.

 

***Het laden van een kanon aan boord van Hr. Ms. pantserschip 'Heemskerk' tijdens een oefening in 1911.

 

klik voor een groter formaat

De volledige Nederlandse oorlogsvloot tot 1903,
minutieus bijeengeschilderd door Chr. Dommelshuizen.
De meeste schepen waren verouderd en voldeden niet meer aan de eisen
van de moderne maritieme oorlogsvoering.

 

De voltallige bemanning van Hr. Ms. pantserdekschip 'Gelderland',
in 1912 in de haven van Constantinopel.

 

Voorjaar 1914, enige maanden vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
bracht Hr. Ms. pantserdekschip 'Noord-Brabant' nog een bezoek aan Albanië.
Op zee werd deze foto van de machinekamer gemaakt.

 

Gymnastiek aan boord van Hr.Ms. 'Heemskerk'.

 


Na de Belgische opstand van 1830 raakte de Koninklijke Marine enigszins in de versukkeling.
Bij gebrek aan financiële middelen raakte het materiaal steeds verder achter bij de ontwikkelingen in de maritieme techniek.

Belangrijkste oorzaak: het gebrek aan financiële middelen.
Het Nederlandse parlement verwierp het ene vlootplan na het andere.

Pas na de Eerste Wereldoorlog werd, te laat, begonnen met de noodzakelijke vernieuwing.


naar inhoud 1900 naar index