De kleine Matroos.

'k Ga varen naar een ander land, hoezee!
Wie lust heeft met mij meete gaan, ga mee!
Wie thuis wil blijven, doe zijn zin,
Maar ik, ik wil de wereld in,
Hoezee, hoezee, hoezee,
Komt, jongens, gaat toch mee!

'k Klim als matroosje in het want, hoezee!
'k Kom als kaptein misschien terug, joechee,
Tot afscheid wuif ik met mijn pet,
Naar zee vind ik de grootste pret.
Hoezee, hoezee, hoezee,
Komt, jongens, gaat toch mee.!

Ginds wacht het schip al op de ree, hoezee!
Eerst vaart het naar Oost-Indië, vaart mee!
Dan zeilt het naar Amerika,
Vandaar misschien naar Afrika,
Hoezee, hoezee, hoezee,
Wie wil nu nog niet mee?"


naar inhoud gelukkige uurtjes naar index