Klein Moedertje.

Met zeven kinders er op uit,
Geloof mij, is geen pretje,
Maar moeder zei: „'k Ben zoo alleen,
Kom jij met Jaap en Netje?"

Maar Ri en Trees en d'andere drie
Begonnen hard te schreien:
„Och, neem ons ook naar grootmoe mee
Dan gaan we heerlijk rijen!"

Grootmoedertje staat bij de deur
Het troepje op te wachten,
Jaap roept haar in de verte toe:
„Wij komen met zijn achten."

 

naar inhoud gelukkige uurtjes naar index