Een aardig scheepje


 

Wij hebben allen wel eens verschillende soorten van spinnen gezien.
Maar er is één kleine, bruine spin, die op het water leeft, en die wonderlijker is dan alle andere.
Tegen het najaar maakt ze voor zichzelf een klein bootje gereed,
dat niet kan omslaan, hoe hard 't ook waait.

Ge zoudt nooit kunnen raden waar dat bootje wel van gemaakt wordt.

't Is maar een blad! - waarvan de punten en de steel te zamen
verbonden worden met de sterke touwen die de spin kan maken.

Dan vaart ze weg, den stroom af, eerst naar den eenen kant en
dan naar den anderen.
Op reis, terwijl haar kleine boot door de stroom wordt meegevoerd,
vangt de spin allerlei kleine insecten op het water.
Als ge niet héél scherp kijkt, kunt ge haar niet zien,
omdat ze precies dezelfde kleur heeft als het blad waar ze op zit.

Wanneer ge 't blad door een vergrootglas kondt zien, zoudt ge in
de punt er van een losgespannen soort van tentje ontdekken,
waar de spin dikwijls naar toe gaat.
Ze heeft daar een kostbaar klein zijden balletje verborgen, dat met
héél kleine, gele eitjes is gevuld.

Maar ze is zoo snel in haar bewegingen dat ze, voordat ge 't weet,
al uit 't gezicht is in de richting van de zee.

Of ze daar ooit komt, of zich ergens schuilhoudt totdat de lente weer
in 't land is, heeft niemand nog kunnen ontdekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar inhoud wilheminaprentenboeken naar index